Ortaklık Oturumu

İş ortaklarıyla bir anlaşmaya varmak için etkili bir araçtır. İlişkilerde farkındalık ve şeffaflık seviyesini yükseltir.
Arac sınıra sahip değildir. Rusya, Ermenistan, Türkiye, ABD, Belarus'dan ortaklar için oturumlar düzenledik.
Oturumu tartışın
İletişim
Ortaklık oturumu kimler içindir
Mimar
Oturum sonunda
Mimara neden ihtiyaç duyulur?
Pratikte ise ne oluyor
Ortaklık oturumu neden önemlidir
Ortaklık oturumu nedir
Ortaklık oturumunun aşamaları
Sıkça Sorulan Sorular(SSS)
Ortaklık oturumu nedir
Ortaklık oturumu
Bu,iş ortakları arasında bir görüşme düzenlemek için kullanılan bir teknolojidir. Görüşme, iş ortaklıklarının mimarı tarafından yapılır. Tartışma, ortakları ilgilendiren tüm konularda gerçekleştirilir: ortakların görev ve sorumlulukları, hedefler, ilkeler, gelecekteki olaylar için senaryolar ve davranış kuralları, hisselerin boyutunu belirleme ve işten ayrılma, ihtilaf durumlarını çözme ve çok daha fazlası. Bu teknoloji, bu tür bir tartışmayı yapılandırılmış hale getirir ve yazılı bir ortaklık anlaşmasıyla sonuçlandırır.

Olayın coğrafyası.

Sınırsız tüm dünya.
Türkiye
Daimi temsilci ve iş danışmanı Vladimir Dushkovardır. İş ortaklığı mimarı Dmitry Samigullin, uzaktan veya şahsen katılıyor.
Rusya
Mimar ve iş danışmanı Dmitriy Samigullin vardır. İş danışmanı Vladimir Dushkouzaktan veya şahsen katılıyor.
Ortaklık oturumunun değeri nedir?
İstatistiklere göre, çok sayıda ortaklık, bazı ortakların diğerlerinden aldatıcı beklentileri nedeniyle, ortakların ortak işleriyle ilgili görüşlerini senkronize etmemeleri nedeniyle ayrılıyor.
ya ortağınızın beklentilerine uyum sağlayacaksınız
İlk iki seçenekte ortaklığınızı sürdürme şansınızı arttırır, ilişkinizi anlaşılır, şeffaf, nethale getirirsiniz.
Veikincisinde, çökenekadarhayatınızı, sinirlerinizi, itibarınızıboşaharcamayın. Bunların ne kadara mal olduğunu kendiniz değerlendirin!
Burada üç seçenek bulunmaktadır:
ya da ortağınızın beklentilerini ayarlayacaksınız
ya da bu ortaklığa girmeyeceksiniz
Pratikte ise ne oluyor?
Ortaklar:
iş anlaşmalarınıyazılı olarakdüzenlemez;
01
ortakların zıt görüşlere sahip olduğu ancak payın 50/50 olduğu durumlarda karar alma mekanizması nıtanımlamaz;
02
birbirinin sorumluluk ve görev alanlarını tanımlamaz;
03
işten ayrılma koşullarını tanımlamaz;
04
ihtilaf durumlarını nasıl çözeceklerini tanımlamaz;
05
karlarınası lelden çıkaracaklarını belirlemez;
06
olumsuz (herşeykötü) veolumlu (süperbaşarı) senaryolarda iş geliştirme sırasında ortakların hangi eylemleri gerçekleştireceğini düzenlemez;
Ve dahafazlası.
07
Ortaklık oturumu kimler içindir?
Yeni işbirliği projeleri
İnsanlar birbirleriyle çok fazla çalışmamışlarsa birbirlerinin iş alışkanlıklarını ve mesleki norm düzeylerini tanımaları gerekir.
Devam eden projeler
Zamanla, herkesin "tartışılırsa iyi olur" diyebilecek sorunları birikir, ancak zaman hayli kısıtlıdır ve ayrıca da bu stresli, ilişki bozulmasına gidebilecek ve sizi "boyun ağrısı" olarak gösterecek eylemde de bulunmak can sıkıcıdır. Bu durum ortaklık oturumunda hijyenik bir şekilde çözülebilir.
Yatırım teşviki
Hem startup tarafından hem de yatırımcı tarafından pek çok soru vardır, ancak çoğunlukla temelde farklı deneyimlere ve iş geçmişlerine sahip olduklarından, algıları genellikle çok farklıdır. Senkronize edilmeleri gerekir.
Çalışanlara yönelik opsiyonlar
Maaşlı bir çalışan küçük de olsa bir ortak haline geldiği zaman yeni statüsü nedeniyle genellikle katkısına, işlevselliğine bakışını değiştirir. Bunun tartışılması gerekiyor.
Oturumu tartışın
Neden bir iş ortaklığı mimarına ihtiyacımız var?
Zaman eksikliği
Ortak sahiplerin genellikle sohbet ederek dikkatlerini dağıtacak zamanları yoktur. Moderatör ise süreci anlamsız tartışmalarla birkaç haftaya yaymadan etkin bir şekilde organize eder.
01
Deneyimlerimize göre, iş ortakları aşağıdaki nedenlerle bir mimarla çalışmaktadır:
Rahatsızlık
Bazı soruları kendinize sormanız psikolojik olarak zordur, özellikle de ortaklar uzun süredir birlikte çalışıyorlarsa. Bunlar, ölüm, boşanma, engellilik ve diğer konularla ilgili sorulardır. Bu sorular yakın olanlar için rahatsız edicidir. Mimar tarafından sorulan sorular ise tarafsız hale geldiğinden ötürü bu yöntemi faydalı kılar.
02
Soracak neler vardır?
Herkesin çok fazla girişimcilik deneyimi yoktur. Ve sorular bilinse bile, ihtiyaç duyulan tüm soruların sadece bunlardan ibaret olduğuna dair kesinlik nerede? Mimar, deneyimlerinden yola çıkarak aklındaki 100−130 soru işlerken ilgili ortaklığa ise onu ilgilendirenleri sorar (20−40 soru civarındadır).
03
Peki ya diğerleri?
Sorular tek başına yeterli değildir. Ortaklık oturumu sırasında ortaklar sıklıkla mimara "Diğerleri bu sorunla nasıl başa çıkıyor?" diye sorar. Ve bu normaldir.
04
Oturumun sonuçlarına göre
Ortaklık oturumu, ortaklardan birinin veya tümünün böyle bir ortaklığın bu kişiye uygun olmadığı anlayışıyla sona rdirilebilinir mi - belki. Ancakbuaynı zamanda olumlu bir sonuçtur. Nasılsa bunubirsüresonraanladınız, ve şimdi 6 saat ve moderasyon hizmetinin bedelini harcadıktan sonra.
Ömrünüzün aylarını, yıllarını heba etmeyiniz!
Ortaklık anlaşmasının tüm hükümleri hukuka uygundur, yanıltıcı ve hayali değildir.
Tartışmaların sonuçlarına göre, mimar (moderatör) tüm anlaşmaların sabitlendiği bir Ortaklık Anlaşması hazırlar.

Ortaklık oturumu mimarı

uluslararası yasal derecelendirmelerinin önerisidir
Dmitry Samigullin
Avukat, Hukuk Bilimi Doktoru
GRATA International unvanlı uluslararası hukuk firmasının ortağı
Sertifikalı arabulucu
“Ortaklık Oturumu” metodolojisinin kullanılarak iş ortaklıklarının kurulması konusunda uzman
Rus ve uluslararası forumların konuşmacısı
Pravo 300
Kommersant
İş Ortağı / İş Analisti
Vladimir Dushko
İş analisti, pazarlama uzmanı
Sertifikalı iş koçu
İş süreçleri mimarisi ve Toyota Kalite Yönetimi (TQM (Toyota Quality Management)) kalite sistemi konusunda uzman
Bussinesoneclub iş dünyası topluluğunun kurucusu

Ortak Oturum
Aşamaları:

01
Prosedürün süresi için düzenlemelerin onaylanması
02
Her ortakla bire bir diyalog
03
Ortaklık oturumunun metodolojisine ilişkin konuların genel olarak tartışılması
04
Taslak anlaşmanın onaylanması
Anlaşmanın imzalanması
05

Sıkça Sorulan Sorular(SSS)

01

Kendi başıma ortaklık oturumu yürütebilir miyim?

Yapabilirsiniz, iş ortağı oturumları, iş ortaklarının herkes için erişilebilir ve anlaşılır yöntem kullanarak iş düyasına eşitleme yapmasına olanak tanıyan bir araçtır. Bununla birlikte, tüm ortaklar kendilerini organize edemez, rahatsız edici sorular soramaz, nerede daha derine inmeleri gerektiğini göremez ve mevcut soru listesinin ötesine geçemez.
Mimarın değeri tarafsızlığında, uzmanlığında ve tecrübesinde yatar. Tartışma sürecini kontrol eder, daha verimli hale getirir.

Mimara neden ihtiyaç duyulur?

02
Ortak oturumu, örgütsel ve yasal şeklinden bağımsız olarak, iş planlaması aşamasındaki ortaklar veya mevcut bir işletmeye sahip ortaklar tarafından yürütülebilir.

Oturum hangi örgütsel ve yasal biçimler için yapılıyor?

03
Deneyimin gösterdiği gibi, tüm ortaklar diğerinin fikrini duyamazlar, mimardan daha önce düşünmedikleri veya yüzeysel cevaplar verme alışkanlığından kaynaklanan sorularla sık sık karşılaşırlar, bu nedenle ilk bakışta aşikar olan soruları tartışma prosedürü çok zaman alabilir

Ortaklık oturumu neden bu kadar uzun sürüyor?

05
— Açık, anlaşılır ve uygulanabilir düzenlemeler içerecek ortaklık anlaşması
— Ortakların birlikte iş yapmama kararı.

Ortaklık oturumunun katılımcıları sonuç olarak ne alıyor?

06
Bu mümkündür, ancak pratiğin gösterdiği gibi, böyle bir anlaşmadaki düzenlemelerin bir kısmı SMART'a göre sabit değildir. Mimar, anlaşmaların belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, anlamlı ve zaman açısından sınırlı olmasını sağlamaya çalışır.

Kendi başıma bir ortaklık sözleşmesi hazırlayabilir miyim?

07
Ortaklık anlaşması bu durum için mekanizmalar sağlamıyorsa, yasa iki mekanizma sağlar - mahkeme öncesi (bir arabulucunun katılımı dahil olmak üzere müzakereler) ve adli uzlaşma.

Ortaklık sözleşmesi yapıldıktan sonra ihlal edilirse ne yapmalıyım?

09
Mevzuat, sözleşme özgürlüğü ilkesini öngörmektedir ve ortaklık anlaşmasını yasal kılan isimsiz sözleşmeler kavramını içermektedir. Böyle bir anlaşmanın düzenlemelerinin bir kısmı kanun gereğince yasal korumaya tabidir ve bir kısmı kanunun öngördüğü mekanizmalar aracılığıyla uygulanır.

Ortaklık sözleşmesinin hukuki durumu nedir?

08
Evet! İstanbul'da ofisimiz var. Ayrıca, ortak oturum mimarları mobildir ve dünyanın hemen her yerinde etkili bir yüz yüze toplantı düzenleyebilir.

Yurtdışında çalışıyor musunuz?

10
Avukat ve iş analisti ile birlikte çalışan tek biziz. Tüm ortaklık konuları hem yasal açıdan hem de ortaklık anlaşmalarınızı resmileştirdiğiniz ülkenin yasal alanı çerçevesinde ve iş modelinizin ilkelerini netleştirme açısından, yönetim sistemi hakkında ilgili yetkin kararlar olarak ele alınır.

Bir Ortak oturumu için teklifinizin benzersiz tarafı nedir?

11
Sorun değil! Bu seçenek daha ucuz olamasına rağmen daha az etkili değildir. Sadece seansın neredeyse tüm iş günü sürdüğünü ve tabii ki konsantrasyon ve sürece tamamen odaklanmayı gerektirdiğini hatırlamanız gerekir. Bu nedenle, iyi ve istikrarlı İnternet bağlantısı ve kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir oda bulmanız gerekecektir.

Farklı ülkelerden bir ortağımız var. Zoom üzerinden seans gerçekleştirmek mümkün müdür?

12
Türkçe ve İngilizce olarak da oturumlar düzenliyoruz, ancak diğer dilleri konuşanlar için bir tercüman bulmayı gözardı etmiyoruz. Bu gibi durumlarda, bir gizlilik anlaşması imzalarız.

Partnerim Rusça bilmiyor, hangi çok dilli oturumları yürütüyorsunuz?

13
04

Ortaklık oturumu ne kadar sürer?

2 ortak  — 6 saat;
3 ortak  — 8 saat;
4 ortak  — 10 saat.
Ortaklık oturumunun süresi, ortaklık sayısına bağlıdır:
Saat sayısı pratik ile ölçülür, ancak ortaklar daha kısa bir süre üzerinde anlaşabilirlerse, belirtilen saatlerde servis yapılmasına gerek yoktur.

Konuşmak her zaman daha iyidir — Bizimle iletişime geçin

Gizlilik Politikası
Kullanıcı Sözleşmesi
Rusya’daki oturum için görüşün
Avrupa ve Türkiye'deki oturum için görüşün
Sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezlerin, sitenin işletilmesi için kullanıcı verilerinin (konum bilgileri; işletim sistemi türü ve sürümü; Tarayıcı türü ve sürümü; cihaz türü ve ekran çözünürlüğü; kullanıcının siteye geldiği kaynak; hangi siteden veya hangi reklamdan; İşletim Sistemi ve Tarayıcı dili; kullanıcının hangi sayfaları açtığı ve hangi düğmeleri tıkladığı; IP adresi)yeniden hedefleme ve istatistiksel araştırma ve anketlerin işlenmesine izin vermiş olursunuz. Ancak, verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız siteyi terk edin veya Tarayıcınızda uygun ayarları yapın, ancak sitenin görüntüsü bozulabilir.